Chuyên mục: Event Đã Tổ Chức

No image thumbnail

Tổ Chức Thánh Lễ 100 ngày – Bà Anna Matta Dương Thị Ngọc

Ngày 05/04/2014, Công Ty Tổ Chức Sự Kiện Blue Event đã phối hợp tổ chức chương trình Thánh Lễ 100 ngày – Bà Anna Matta Dương Thị Ngọc. Vào ngày 27/12/2014, Bà Anna Matta Dương Thị Ngọc đã ra đi trong sự tiếc thương vô vàn của giáo  dân Tỉnh Dòng Thánh Phanxico Việt Nam chi hội Nhà […]

No image thumbnail

Tổ Chức Hội Thảo Chuyên Đề – Xí Nghiệp Nước Chấm Nam Dương

TỔ CHỨC SỰ KIỆN HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ Ngày 2/5/2014, Công ty tổ chứ sự kiện Blue Event đã cung cấp thiết bị tổ chức chương trình Hội Thảo Chuyên Đề Xí Nghiệp Nước Chấm Nam Dương. Nam Dương với biểu tượng con mèo đen đã xuất hiện trên thị trường từ năm 1951, hình ảnh "con mèo đen" nhằm […]