Lễ Khai Trương Quỹ Bảo Lãnh Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Ngày 23/11/2013, Công Ty Tổ Chức Sự Kiện Blue Event đã cung cấp thiết bị và nhân sự tổ chức chương trình Lễ Khai Trương Quỹ Bảo Lãnh Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thanh Hóa là tổ chức tài chính Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 27-6-2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, với vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng. Đây là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ thực hiện chức năng tiếp nhận vốn ngân sách của tỉnh, vốn tài trợ, viện trợ; huy động các nguồn vốn trung và dài hạn; tiếp nhận quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Qua đó thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV, các HTX, hộ kinh doanh, chủ trang trại… tiếp cận, sử dụng nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời bảo đảm hoàn vốn và tự bù đắp 100% kinh phí hoạt động. Đến tham dự buổi lễ có Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo doanh nghiệp trong tỉnh. Đồng Chí Nguyễn Đình Xứng đang phát biểu trong buổi lễ Các vị đại  biểu đang trao đổi về vấn đề phát triển quỹ Các vị đại biểu ký quyết định thành lập quỹ Cắt băng khai trương Quỹ Bảo Lãnh Tín Dụng Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tiết mục văn nghệ biểu diễn chào mừng Lễ Khai Trương Đồng chí Đinh Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài chính đọc quyết định thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Các tiết mục văn nghệ chào mừng chương trình ——————————————————————————————

HOTLINE: 0909 741 235 (Mr.Hà – Tư Vấn hỗ trợ 24/24h)

Email : blueeventvietnam@gmail.com